PARTNERS & REFERENCES

REFERENCIE

“V dnešnej dobe je problémom zorientovať sa medzi toľkými podnikmi, z ktorých pri mnohých kvalita veľmi pokrivkáva. Preto si veľmi vážime vašu prácu. Navštevujete prevádzky inkognito a naša kaviareň nebola výnimkou. Vyskúšate ich ponuku niekoľkokrát a až keď ste presvedčené, že ponúkaná kvalita nie je náhodná, vtedy o nich napíšete. Tak by sa to malo robiť. Držíme vám palce!” Ida Kozlová, majiteľka Kapucína.

“WTB uverejnili článok o našom bistre Žufaňa. Článok obsahoval detailné informácie o nás, našich špecialitách a ich obľúbených jedlách u nás. Páči sa nám, že používajú vlastné fotky a taktiež ich štýl písania. Tiež nás teší, že sme v ich výbere Miest s najlepšími raňajkami v Bratislave. Ďakujeme, že figurujeme na vašej stránke!” Jana Hoosová, spoluzakladateľka Žufane.

“Mária a Zuzana majú za sebou riadny kus práce s ich stránkou. Je to jedinečné miesto, kde sa ľudia môžu dozvedieť o rôznych aktivitách a miestach v Bratislave, s podrobnosťami a nestranným hodnotením.” Emil Haas, zakladateľ Brainteaselavy.

“Je to dobre písaný blog s množstvom užitočných zaujímavostí pre turistov, expatov i miestnych, hovoriacich po anglicky. Stránka, na ktorú sa obrátim vždy, keď chcem vedieť, čo sa deje v hlavnom meste. Ich tím sa veľmi snaží, aby bola stránka aktualizovaná a prehľadná. Robili so mnou rozhovor a niekoľkokrát písali o mojom improvizačnom divadle. Sú veľmi profesionálni a  skromní, no veľmi zapálení pre svoj projekt. Ich blog pomáha malým, nezávislým organizátorom eventov, ako som ja, s propagáciou a marketingom. Nepokrývajú iba eventy pre domácich, zisťujú a píšu aj o udalostiach, ktoré by boli zaujímavé pre cudzincov. Vďaka im je umenie a kultúra Bratislavy dostupná aj ľuďom nehovoriacim miestnym jazykom. Moja divadelná skupina Funnylicious je hrdá na to, že sú našim mediálnym partnerom.” Hon Chong, zakladateľ Imagine Center for Learning, Funnylicious Improv Theater a Story Nights.

“Spolupráca s Welcome to Bratislava je neskutočne účinná. Ako organizátor eventov som spočiatku mala problém s návštevnosťou. No po ich blogoch a propagácii nám stúpla návštevnosť o 30%.” Maria Hrvatic, CEO & zakladateľka Internationals Bratislava.

“Festival [fjúžn] je výnimočným a najväčším multižánrovým a multikultúrnym eventom zameraným na migráciu a cudzincov na Slovensku. Je dôležitý na národnej aj medzinárodnej scéne. Zďaleka to nie je len o jednom druhu umenia (koncerty, výstavy, literatúra, divadlo, film, prezentácie, diskusie, program pre deti, školské eventy). Je preto prirodzené, že sa našim projektom skrížili cesty, ba čo viac, že začali spolupracovať a navzájom sa podporovať. Teší ma, že je tu projekt ako Welcome to Bratislava. Podporujú nielen náš festival, ale aj iné aktivity a ľudí žijúcich v Bratislave či na Slovensku. Ich projekt takisto prezentuje rôznych cudzincov medzi nami a šíri myšlienku, že sa ich nemusíme báť. V neposlednom rade je WTB vynikajúcim sprievodcom po Bratislave nielen pre zahraničných ľudí. Istým spôsobom nahrádzajú funkciu nášho hlavného mesta, ktoré informácie pre cudzincov niekedy odkomunikuje nie práve najzrozumiteľnejšie. Som rád, že ľudia zo zahraničia, ktorí sem prídu za prácou či štúdiom, ktorí milujú Bratislavu alebo ju chcú len nakrátko navštíviť, si na tejto stránke prečítajú podstatné a strhujúce informácie.” Martin Brix, Manažér [fjúžn] festival.

“Cudzinci, ktorí k nám do Bratislavy chodia, potrebovali práve tieto baby! Ich nadšenie pre tento projekt je neskutočné! Divadlo Bridgin’Drama s nimi už nejaký ten čas spolupracuje a stále nás táto spolupráca teší. Sú cieľavedomé, kreatívne a vždy ochotné pomôcť. Veľmi sa snažia na svojej stránke zdieľať naše projekty a eventy s našimi potenciálnymi divákmi a my im želáme veľa úspechov a aby pokračovali vo výbornej, no náročnej práci.” Michaela Vrábová, spoluzakladateľka jazykovej školy The Bridge & divadla Bridgin’Drama.

“Pre nás bola Bratislava počas doby 5 rokov naším domovom. Nikdy to nebolo jednotvárne. Stránku Welcome to Bratislava som využíval, keď som chcel uspokojiť zvedavosť a záujmy, alebo objavovať krásu a pohostinnosť tohto mesta. Ich stránka je plná informácií na nespočetné témy, zaujímavých eventoch, útulných aj vychytených miest na oddych. A to všetko je nádherne odprezentované. Zaslúžite si najvyššiu možnú pochvalu za to, že ste náš pobyt spríjemnili a urobili ho nezabudnuteľným. Ešte jedna vec – vaša stránka je klenotom pre cestovateľov a dobrodruhov, môžu tam nájsť tipy, kde nájsť podniky, miesta či skryté zákutia hodiace sa na instagram. Veľká vďaka za vaše priateľstvo a spoluprácu. Vážim si, že som mal možnosť vás spoznať.” Toro Purbo, bývalý veľvyslanec Indonézie.

“Bolo to pre mňa niečo ako zázrak – niekto o mne napísal článok! Prvý článok v mojom živote! Som vášmu tímu vďačná za tento posun v mojej kariére. Robíte úžasnú prácu! Ak si chcem nájsť novú kaviareň alebo miesto vhodné na behanie, idem na vašu stránku. Všetko dôležité je na jednom mieste. Je to inšpirujúce. Držím vám palce, nech neprestávate.” Kate Grishakova, maliarka & poetka.

“Milé dievčatá, podľa mňa je super, že ste vytvorili taký krásny projekt, akým je Welcome to Bratislava. Či už je niekto v Bratislave nový alebo iba na krátkej návšteve, blog mu veľmi pomôže. Nájdete tu skvelé tipy, dôležité aj pre tých, ktorí tu prežili celý život (ako ja) a ktorí si myslia, že ich nič neprekvapí :) Vaša stránka je plná nápadov na to, čo robiť, kam ísť a čo si nenechať ujsť. Je miestom pre ľudí, ktorí túžia naplno využiť potenciál mesta. Držím palce, skvelá práca!” Sandra Conortová, zakladateľka Popona.

“Osobne som si Welcome to Bratislava všimol pár rokov dozadu. Keď nám raz navrhli, či by sme nechceli byť spomenutí na ich stránke, sme sa veľmi potešili. Mária a Zuzana prišli na strelnicu, vyskúšali si naše služby a takisto zasiahli pár terčov. Ich článok o našej strelnici vyšiel o pár dní neskôr a bol to zásah do čierneho – dobre napísaný, s podrobným opisom, objektívny a ľahko sa čítal. WelcomeToBratislava.eu je momentálne najlepším blogom o Bratislave v anglickom jazyku a odporúčam ho ako návštevníkom, tak aj cudzincom, ktorí tu dlhodobo žijú.” Richard Mistik, Managing Director, Stag for You.

“Chceli by sme sa poďakovať celému tímu Welcome to Bratislava za úžasné články o našom bare v centre. Náš tím sa nesmierne teší z vašej snahy predstaviť koncept nášho baru SPIN turistom – návštevníkom Bratislavy. Profesionálny prístup a nadšenie vašich pisateľov sú zriedkavé. Dodatočné úpravy z našej strany neboli potrebné. Konečný článok popisoval presne to, čo ponúkame, čím sme a aký máme koncept. Portál Welcome to Bratislava je prehľadný a veľmi prepracovaný. To isté počúvame od našich hostí, keď sa spýtame, odkiaľ sa o nás dozvedeli (keďže sme ukrytí v malej uličke). Často odpovedia, že z vašej stránky. Je to úžasný nástroj na pritiahnutie turistov do Bratislavy. Ďakujeme a prajeme vám veľa čitateľov. Zaslúžite si to!” Michal Trizuliak, manažér a spolumajiteľ, SPIN Cocktail Bar.

REFERENCES

“We greatly appreciate your work because the fact is that nowadays it is quite difficult to orientate among so many businesses and places to visit, out of which many often provide poor quality. It’s valuable that you often visit these places incognito to try them out first – just like you did with our cafe. Tried a couple of times so you really are assured that the quality of service and the offered assortment are not a matter of coincidence. This is how it should be done. We wish you all the best in your future partnerships!” Ida Kozlova, Owner of Kapucino.

“WTB published an article about our bistro Žufaňa with detailed information about us, our specialties and recommending the WTB team’s favourites at our place. We love their authentic pictures and comprehensive text. We are excited to be part of their top selection for the Best breakfast places in Bratislava, too. Thank you for including us on your website!” Jana Hoosova, Co-founder of Žufaňa.

“Maria and Zuzana made a great piece of work to create this page. It is rather a unique place where people can find a lot of various activities or places in Bratislava with a detailed description and unbiased appraisal. Emil Haas, Founder of Brainteaselava.

“A well written and curated blog that’s chock-full of useful and interesting info for tourists, expats and locals who speak English. I highly recommended this website as a place to turn to for everything that’s happening in Slovakia’s capital city. The team has done an amazing job with keeping the blog up to date and very user friendly. They have interviewed me and featured my improv theater group on the blog several times. They are very professional, down to earth and passionate about their work. Their popular blog ensures that small, independent event organizers such as myself are able to get help with publicity and marketing. They go out of their ways to cover events that are of interests to foreigners. Thanks to them, Bratislava’s arts and culture is accessible to everyone even if they don’t speak Slovak. My theater group, Funnylicious, is proud to have them as our media partner.” Hon Chong, Founder of Imagine Center for Learning, Funnylicious Improv Theater and Story Nights.

“Working with ”Welcome to Bratislava” is extremely effective. As an event organization we had a problem at the beginning with event attendance. However with ”Welcome to Bratislava” blogs and advertising, our event attendance raised by more than 30%.” Maria Hrvatic, CEO & Founder of Internationals Bratislava.

“Festival [fjúžn] is a unique and the largest multi-genre and multicultural event focused on migration and foreigners in Slovakia with both national and international significance. It goes beyond one type of art (concerts, exhibitions, literature, theater, film, lectures and presentations, discussions, community events, children’s programs and school events). And so it was natural that our two projects met and, even more so, that they started to support each other and cooperate. I am glad that there is a project such as Welcome to Bratislava that supports not only our festival but also other activities and people living in Bratislava/Slovakia. The project is also beneficial because it represents different foreigners among us and shows us that we do not have to be afraid of them. Last but not least, Welcome to Bratislava is also an excellent guide to Bratislava not only for foreigners. In a special way it replaces the role of our capital, which sometimes communicates incomprehensibly when providing information in English for foreigners living here. I am glad that foreigners who come to study, work, or for love to Bratislava, or just for a while to see the capital of Slovakia, will learn from this website relevant and exciting information.” Martin Brix, Manager at [fjúžn] festival.

“These girls are what foreigners visiting Bratislava really needed! Their enthusiasm and passion devoted to this project is incredible! The Bridgin´Drama theatre has been cooperating with them for some times and it has always been a pleasure. They’re determined, creative and always willing to help. They’ve put a great deal of effort to share our projects and events with our potential viewers on the website and we wish them luck to continue such great but hard work.” Michaela Vrabova, Co-founder of The Bridge Language School & The Bridgin’ Drama Theatre.

“For us, Bratislava was a place to call home for almost five years. Never a dull moment. Your page “Welcome to Bratislava” was an important reference for help to enrich my personal curiosity and interests, to discover the beauty and hospitality of the city. Your page is chock full of notes and information on clusters of points of interests, spectacular events, cozy and cool places to chill out, and up-to-date happenings, which is nicely well presented. And cool. I would say that you deserve utmost appreciation for making our stay in Bratislava much more enjoyable and memorable. One more point, your page is a treasure for travellers and fun-loving people in getting tips to locate instagrammable places, spots, and corners of this beautiful city. Thank you for your friendship and cooperation. I treasure my acquaintance with Bratislava personality like yourself. Cheers.” Toro Purbo, Former Ambassador of Indonesia.

“It was a small wonder for me – someone writing an article about me! The first article in my life! I am grateful for this step in my career to the team. They do a great job! When I need to find new cafe or a good place for running, I visit this website. Everything important is in one place. It is a real inspiration. I wish them to go on and be in step with the times, as they are.” Kate Grishakova, Painter & poet.

“Dear girls, I think it’s great that you have created such a nice project as WelcomeToBratislava has become. I believe it is very helpful for anyone in Bratislava who is new or here to visit. It also includes many great tips, essential for even those who live their whole life in the city (like me) and who might think they can not be surprised by anything :) Your website is full of inspiration on what to do, where to go or which event not to miss. A place for people who want to experience the city fully. Good luck, you’re doing a great job!” Sandra Conortova, Founder of Popono.

“I personally noticed WelcomeToBratislava.eu a couple of years ago and once we were approached with the offer being mentioned on the website, we were pleased and honoured. Maria and Zuzana showed up at the shooting range, they tested our services and made some good hits on the targets there. Their blog article about our shooting facility that was published a couple of days after their visit was another precise hit on the target and it is very well written, descriptive, objective and easy-to-read. WelcomeToBratislava.eu is currently the best English speaking blog on Bratislava and I recommend it to both visitors of Bratislava and foreigners living here on long term.” Richard Mistik, Managing Director, Stag for You.

“We would like to thank the whole Welcome to Bratislava team for great articles about our cocktail bar in the city center. Our team is very keen on your willingness to bring the SPIN cocktail bar concept to tourists – visitors to Bratislava. The professional approach and enthusiasm that we encountered when your editors visited us, is quite rare. Without any further corrections, the final article was precisely describing what we offer, what we are and what our concept is. The Welcome to Bratislava portal is clear and very well-worked out. We also hear it from our guests – when randomly asking how they got to know about us (as we are hidden in a small street), they often refer to this website. This is indeed a great tool to reach Bratislava tourists. Thank you and we wish you a lot of new readers, you deserve that!” Michal Trizuliak, Managing Partner, SPIN Cocktail Bar.

“Dear Maria and Zuzka, I discovered welcometobratislava.eu about a year and a half ago and I was surprised by the good articles I could find there. Original texts, nice photos, useful information and great tips. Processed in detail and clearly done with love and aim to help others. A bit later I had a chance to personally meet the girls behind the project and was thrilled about their workmanship, organizational skills, sense of detail and loyalty. Many times during my travels I am looking for similar projects in other cities as well – I find official city websites and blogs, but nothing as original and with such an added value as welcometobratislava.eu. It’s a pity you are not everywhere!” Tina Babikova, Founder of Eventland.eu.

OUR PARTNERS