Redakcia

Redakčná rada
Mária Kecsőová – šéfredaktor
Zuzana Mýtna – šéfredaktor

Redakčný tím:
Eva Latáková
Nikola Babjaková
Jennifer Brown
Natalia Janková
Radka Horáková
Martin Komloš

Sídlo redakcie
Rozvojový inštitút, Belinského 4, Bratislava 851 01

Vydavateľ:
Rozvojový inštitút, Belinského 4, Bratislava 851 01
IČO: 42447488
ISSN 2586-0003

Periodicita
4 články týždenne

Kontakt
info@welcometobratislava.eu